format_quote Press Release

Teradata behaalt hoogste productscores in Gartner-rapport over data warehouse- en data management-oplossingen voor Analytics

Share
August 11, 2016 | Amsterdam

Teradata scoort het hoogst bij gebruiksscenario’s met traditionele, logische en context-onafhankelijke data warehouses

Amsterdam, 11 augustus 2016 - Gartner heeft Teradata in een nieuw rapport getiteld 'Critical Capabilities for Data Warehouse and Data Management Solutions for Analytics' de hoogste productscores gegeven in drie van de vier data warehouse gebruiksscenario's (traditioneel, logisch en context-onafhankelijk). Teradata Corporation (NYSE: TDC), het big data analytics bedrijf, is een van de 19 databaseleveranciers die in het nieuwe rapport worden geëvalueerd. Dit document is een aanvulling op het Magic Quadrant for Data Warehouse and Data Management Solutions for Analytics, dat op 25 februari 2016 werd gepubliceerd, en waarin Teradata ook als leider wordt gepositioneerd.

"De hoge scores van Teradata voor deze gebruiksscenario's is geweldig nieuws voor ons en onze wereldwijde klantengemeenschap. Het is een bewijs van ons krachtige en vooruitstrevende technologische leiderschap op een moment dat de markt drukker is dan ooit," zegt Oliver Ratzesberger, Executive Vice President en Chief Product Officer bij Teradata. "We hebben met de Teradata Unified Data Architecture, inclusief Teradata Aster Analytics en ons Hadoop-portfolio, het eerste analytische ecosysteem geïntroduceerd dat levert wat door Gartner wordt gedefinieerd als een logisch data warehouse. We zijn leidend in het leveren van kritieke functionaliteit voor logische, traditionele en context-onafhankelijke data warehouses. Dit rechtvaardigt het blijvende vertrouwen van onze klanten in Teradata. Vooruitkijkend, zijn we ook erg enthousiast over de volgende innovaties die we gaan introduceren." 

Gartner definieert 'Critical Capabilities' als "kenmerken die producten/diensten in een bepaalde categorie onderscheidend maken in hun kwaliteit en prestaties." Het onderzoeksrapport evalueert leveranciers in de context van vier data warehouse gebruiksscenario's: 1)traditioneel 2) operationeel 3) logisch en 4) context-onafhankelijk. Gartner definieert een data warehouse als "een architectuuroplossing die kan bestaan uit een groot aantal verschillende gecombineerde technologieën."

Uit reguliere ontmoetingen van Teradata met consultants in de markt is gebleken dat een groeiend aantal belangrijke Teradata referentie-accounts bezig is met het uitbreiden van hun data warehouses met Aster Analytics en Hadoop. Daaruit blijkt de adoptie van ecosystemen die lijken op gebruiksscenario's met logische en context-onafhankelijke data warehouses. Teradata gelooft dat dit fenomeen de convergentie illustreert van de visionaire en pragmatische innovaties, die resulteren in de hoogstaande prestaties van Teradata.

"Big data analytics wordt het belangrijkste middel van het bedrijfsleven om zich te differentiëren en de business performance te verbeteren. De kritische mogelijkheden die in het nieuwe rapport van Gartner worden geëvalueerd, bieden een waardevol kader en de motivatie voor investeringen in Teradata," zegt Chris Twogood, vice-president van Product and Services Marketing van Teradata. "Onze leiderschap in het recente Gartner Magic Quadrant for Data Warehouse and Data Management Solutions voor Analytics, evenals in een nieuw rapport over Big Data Hadoop-Optimized Systems, onderstreept de waarde en het vertrouwen dat Teradata heeft verdiend in elke nieuwe big data analytics-ontwikkeling."

Relevante nieuwslinks

Over Gartner Research

Gartner beveelt geen leveranciers, producten of services aan die in zijn wetenschappelijke publicaties vermeld worden. Ook adviseert het technologiegebruikers niet om alleen voor leveranciers te kiezen op basis van de beste beoordeling of andere kenmerken. De publicaties van Gartner Research bestaan uit de meningen van Gartners onderzoeksorganisatie en mogen niet worden beschouwd als feitelijke verklaringen. Gartner wijst alle expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit onderzoek van de hand, met inbegrip van alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
Media Kit Learn More
Contact us Learn More
About Teradata Learn More